Update: Protestactie gaat niet door vanwege lockdown Meer informatie

Laat het Dominicus College zelfstandig voortbestaan!

Het Nijmeegse Dominicus College loopt gevaar, na haastige fusieplannen dreigt schoolbestuur @voCampus de 165 jaar oude school nu te sluiten. De inspraak van docenten, leerlingen en ouders staat hierbij onder druk. Kom in actie en red Dominicus!

Wat is er aan de hand?

Het Dominicus College (DC) is een school voor havo en vwo in Nijmegen die gesloten dreigt te worden of verplicht moet fuseren met het Kandinsky College. Het overkoepelend bestuur (@voCampus) wil het pand van het DC namelijk gebruiken om een derde school, het Mondial College, te huisvesten. Deze school zit in een afgeschreven pand en renovatie is te duur. Liever verkoopt het bestuur dit gebouw, en dan vooral de grond waar het op staat, aan de gemeente of een andere belangstellende. Naar verwachting levert dat bijna acht miljoen euro op.

Onderdeel van het Dominicus College is de Monnikskap: de enige school in Nederland waar scholieren met een fysieke beperking of chronische ziekte havo- of vwo-onderwijs kunnen volgen. Tot op heden krijgt de school hiervoor een vergoeding uit Den Haag, maar deze bekostiging wordt in vijf jaar afgebouwd. De regionale samenwerkingsverbanden moeten dit geld dan zelf ophoesten. Er zijn weliswaar plannen om de Monnikskap mogelijk onder te brengen bij Kandinsky, maar weinig is echt zeker. Zo zijn er bij Kandinsky eerst flinke verbouwingen nodig en wordt er gerekend met een toekomst voor vijftig leerlingen, terwijl de Monnikskap er nu ruim zeventig telt.

Publicaties

Over de donderwolken die boven het Dominicus College en de Monnikskap hangen is al veel gepubliceerd. (Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet.)

De Gelderlander:

Dominicanen Nederland:

Laatste update: 2 december 2021

Contact

E-mail

Heb je een tip die kan bijdragen aan het voortbestaan van het Dominicus College en de Monnikskap? Neem dan contact op via contact@red-dominicus.nl

Social Media

Ben je als ouder betrokken bij de situatie rondom het Dominicus College en wil je daarover in gesprek met andere ouders? Meld je dan aan bij de besloten Facebook-groep en volg ons op Twitter

red dominicus
Copyright © 2021Bedankt naar OhMySMTP voor e-mail hosting!